Diensten / missen     

-  de  diensten en missen van februari, mei en november worden, evenals de extra activiteiten, 
ook bekend gemaakt via de Odaklanken.
- overige vieringen zijn op afspraak

 

 -  zaterdag, zon en feestdagen van 10.00-16.00 uur
-   data van de missen worden gepubliceerd in de Odaklanken
-   volgens afspraak eigen diensten voor huwelijk, doop en andere vieringen
 

(C) Odakapel Weert