Informatie      

Openingstijden en missen
-   Apolloniamis maandag 19 februari om 19.00 uur
-   zaterdag, zon en feestdagen van 10.00-16.00 uur
-   data van de missen worden gepubliceerd in de Odaklanken
-   volgens afspraak eigen diensten voor huwelijk, doop en andere vieringen
-   Voor giften rekeningnummer NL97 RABO 0176 9360 09

Informatie over Schans en Kapel
M. van Thoor (secretaris)  e-mail: secretariaat@odakapelweert.nl   
-  M.Gresnigt-Raemaekers (voorzitter)  tel 0495 520325

 

(C) Odakapel Weert